Search
Close this search box.

เกร็ดความรู้น้ำมัน > น้ำมันสำหรับถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Oil)

 น้ำมันสำหรับถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Oil)

           สำหรับระบบที่ใช้ของเหลวถ่ายเทความร้อนหมุนเวียนแบบปิด  ซึ่งต้องการอุณหภูมิไม่เกิน 320 ํC น้ำมันแร่ จะได้รับความนิยมมาก เพราะนอกจากราคาถูก หาง่ายแล้ว ยังมีคุณสมบัติด้านการใช้งานเหมาะสม ไม่เป็นพิษ ช่วยหล่อลื่นในเรือนปั๊มและป้องกันสนิมให้ระบบได้อีกด้วย

           น้ำมัน สำหรับ ถ่ายเทความร้อน เนื่องจากต้องทำหน้าที่หมุนเวียนรับและ ถ่ายเทความร้อน เป็นเวลานานภายใต้อุณหภูมิที่สูงจึงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– ต้องมีความหนืดต่ำ เพื่อจะได้ถ่ายเทความร้อนได้ดี

– ต้องมีดัชนีความหนืดสูง เพื่อให้สามารถ ถ่ายเทความร้อน ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

– ต้องมีความคงตัวต่อความร้อนสูง ไม่แตกตัวง่าย

– ต้องมีความต้านทานต่อปฎิกิริยาอ็อคซิเดชั่นดีเยี่ยม เพื่อให้มีอายุการใช้งานยืนนาน

– ต้องมีความดันไอต่ำในช่วงอุณหภูมิใช้งาน เพื่อลดการระเหยหาย

           โดยปกติแล้ว น้ำมันแร่ กลั่นอย่างดีเมื่อถูกใช้งานภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเกินราว 320 ํC อณูของ น้ำมัน อาจแตกตัวกลายเป็นแก๊สและเขม่า/ตะกอนยางเหนียว อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นอัตราการแตกตัวก็จะสูงขึ้นตาม นอกจากนั้นแล้วเมื่อ น้ำมัน ซึ่งร้อนจัดสัมผัสกับอ็อคซิเจนในอากาศในอ่างพักหรือฟองอากาศที่อาจถูกกักอยู่ ณ มุมอับต่าง ๆ ในระบบ น้ำมัน จะทำปฎิกิริยากับอ็อคซิเจนเกิดเป็นกรดและตะกอนเหนียวทำให้ น้ำมัน ข้นขึ้นอีกด้วย  อัตราเกิดปฎิกิริยาจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำมัน สูงขึ้นและเมื่อมีการสัมผัสกับอ็อคซิเจนบ่อยครั้งขึ้น ดังนั้นอายุการใช้งานของ น้ำมันถ่ายเทความร้อน จะขึ้นกับการออกแบบระบบอุปกรณ์และการดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษาในขณะใช้งานภายใต้สภาวะปกติ เมื่อใช้กับระบบที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องน้ำมันแร่กลั่นอย่างดีจะมีอายุการใช้งานได้หลายปี อย่างไรก็ตาม ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจสอบการเสื่อมสภาพเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มใช้งานโดยเก็บทุก 6 เดือน

error: สงวนลิขสิทธิ์