Search
Close this search box.

ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น

ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น

SOLUBLE OIL คือ น้ำมันแร่ที่สามารถรวมตัวกับน้ำได้และยึดเกาะผิวโลหะได้ดีขณะทำการ Machine และคุณสมบัติหลักก็คือมีความสามารถด้านการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นขณะทำการ Cutting ได้ดีเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสมและคุณสมบัติเรื่องการระบายความร้อนนี้จะทำให้ Tooling ที่ทำหน้าที่ตัดเฉือนมี Toollife ที่ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี

น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนม

ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น 1

คุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนม

            น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมมีความสามารถทางด้านลดความร้อนของ Tooling งานกลึง Lathe CNC และงาน Milling Center CNC ที่เกิดจากการตัดเฉือนระหว่างโลหะกับ Tooling ซึ่งน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมจะมีคุณสมบัติระบายความร้อนที่เกิดขึ้น จึงทำให้ Tooling ไม่เกิดการบิ่นหรือแตกเสียหาย ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ Tooling ทำให้เพิ่ม Tool life ได้มากขึ้นยืดอายุการใช้งานของ Tooling การใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีทีเดียวเพราะ Tooling จัดเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างมีราคาสูงทีเดียว และน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมจะไม่ทำให้เกิดสนิมที่เครื่องจักรและฟิตติ้งข้อต่อต่างๆรวมถึงโลหะทุกชนิดของเครื่องจักร และ ไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงาน

การใช้งานน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนม

            การใช้งานที่ถูกต้องของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมนั้น ต้องนำมาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1: 20 นั้นคือน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมจำนวน 1 ลิตร ผสม กับน้ำเปล่า 19 ลิตร หรือ คิดเป็นอัตราส่วนผสมน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนม 5% นั่นเอง การเทผสมน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมที่ถูกต้องนั้น เราต้องเตรียมน้ำเปล่าใส่ถัง จำนวน 19 ลิตร และเตรียมน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนม จำนวน 1 ลิตร จากนั้นให้เทน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำนมลงไปในน้ำโดยยกให้สูงจากถังน้ำเปล่าประมาณ 1 เมตร โดยเทลงให้เป็นสาย การทำเช่นนี้ จะทำให้น้ำนมแตกตัว เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Booming จะทำให้ผสมกับน้ำเปล่าได้ดีและมีประสิทธิภาพ

น้ำมันหล่อเย็น ชนิดกึ่งสังเคราะห์

ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น 3

คุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น

            น้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นมีความสามารถทางด้านลดความร้อนของ Tooling งานกลึง Lathe CNC และงาน Milling Machine Center CNC ที่เกิดจากการตัดเฉือนระหว่างโลหะกับ Tooling ซึ่งน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นจะมีคุณสมบัติระบายความร้อนที่เกิดขึ้น จึงทำให้ Tooling ไม่เกิดการบิ่นหรือแตกเสียหาย ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ Tooling ทำให้เพิ่ม Tool life ได้มากขึ้นยืดอายุการใช้งานของ Tooling การใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีทีเดียวเพราะ Tooling จัดเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างมีราคาสูงทีเดียว และน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นจะไม่ทำให้เกิดสนิมที่เครื่องจักรและฟิตติ้งข้อต่อต่างรวมถึงโลหะทุกชนิดของเครื่องจักร และ ไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงาน

การใช้งานน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น

            การใช้งานที่ถูกต้องของน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นนั้น ต้องนำมาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1: 20 นั้นคือน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น จำนวน 1 ลิตร ผสม กับน้ำเปล่า 19 ลิตร หรือ คิดเป็นอัตราส่วนผสมน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น 5% นั่นเอง การเทผสมน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นที่ถูกต้องนั้น เราต้องเตรียมน้ำเปล่าใส่ถัง จำนวน 19 ลิตร และเตรียมน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น จำนวน 1 ลิตร จากนั้นให้เทน้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็น ลงไปในน้ำโดยยกให้สูงจากถังน้ำเปล่าประมาณ 1 เมตร โดยเทลงให้เป็นสาย การทำเช่นนี้ จะทำให้น้ำมันหล่อเย็นชนิดกึ่งสังเคราะห์ไม่เน่าไม่เหม็นแตกตัว เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Booming จะทำให้ผสมกับน้ำเปล่าได้ดีและมีประสิทธิภาพ

น้ำมันหล่อเย็น ชนิดน้ำมันล้วน

ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น 5

คุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วน

            น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนมีความสามารถทางด้านลดความร้อนของ Tooling งานกลึง Lathe CNC และงาน Milling Machine Center CNC ที่เกิดจากการตัดเฉือนระหว่างโลหะกับ Tooling ซึ่งน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนจะมีคุณสมบัติระบายความร้อนที่เกิดขึ้น จึงทำให้ Tooling ไม่เกิดการบิ่นหรือแตกเสียหาย ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ Tooling ทำให้เพิ่ม Tool life ได้มากขึ้นยืดอายุการใช้งานของ Tooling การใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีทีเดียวเพราะ Tooling จัดเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างมีราคาสูงทีเดียว และน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนจะไม่ทำให้เกิดสนิมที่เครื่องจักรและฟิตติ้งข้อต่อต่างๆรวมถึงโลหะทุกชนิดของเครื่องจักร และ ไม่ทิ้งคราบบนชิ้นงาน และเนื่องจากเป็นน้ำมันจึงทำให้ผิวโลหะที่ทำการ Machine นั้นมีผิวมันวาว สวยงาม เพราะงานบางชนิดต้องการความเรียบผิวค่อนข้างสูงซึ่งน้ำมันหล่อเย็นชนิดมันล้วนจะเหมาะสมมากๆ

การใช้งานน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วน

            การใช้งานที่ถูกต้องของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนนั้น สะดวกมากๆเนื่องจากไม่ต้องผสมน้ำ เพียงแต่คอยเติมไม่ให้ระดับของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนนั้นลดลงจากแท้งค์เครื่องกลึง CNC หรือ เครื่อง Machine Center เท่านั้น ข้อดีของน้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนอีกข้อก็คือ ไม่เน่าไม่เหม็น และ น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วนนั้นไม่ทำให้เกิดสนิมที่เครื่องจักรอีกด้วย

error: สงวนลิขสิทธิ์