Search
Close this search box.

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลทุกชนิดประกอบด้วยชื้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหว การเสียดสีของโลหะย่อมก่อให้เกิดความร้อนและการสึกหรอ
ดังนั้นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจึงมีบทบาทที่จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านั้นได้

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เครื่องจักรต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง (ทั้งชนิดและความหนืด)
ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องอีกด้วย น้ำมันหล่อลื่นต้องทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการเสียดสี การสึกหรอกัดกร่อน และสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติ
ในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษา

การเลือกใช้น้ามันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

1. เลือกชนิดหรือประเภทของน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน อาทิ เช่น

        – 
ห้องเกียร์ที่มีสภาพการทำงานที่มีแรงกด แรงกระแทก ควรเลือกใช้น้ามันเกียร์ที่มีสารรับแรงกดสูง ชนิด EP  

แต่ถ้าห้องเกียร์ที่มี ความเร็วรอบสูง ไม่มีแรงกดแรงกระแทบ ก็อาจเลือกใช้เป็นน้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันอาร์แอนด์โอ หรือน้ำมันแบบหมุนเวียน

     
        – ระบบไฮดรอลิคที่มีแรงดันน้ำมันสูงมาก ใช้งานหนัก ควรเลือกน้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพดีที่มีสารต้านทานการสึกหรอ
       
        – เครื่องกังหันควรใช้น้ำมันลื่อลื่นชนิด น้ำมันเทอร์ไบน์ที่มีสารต้านทานการทำปฏิกิริยากับอากาศ Anti-Oxidant

2.เลือกเบอร์ความหนืดให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน อาทิ เช่น
       
       – 
เครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง ควรเลิกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดน้อยกว่าเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบต่ำกว่า

       – เครื่องจักรที่มีภาระการใช้งานหนัก แรงกดสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดมากกว่าเครื่องจักรที่มีภาระงานเบากว่า

     
       – เครื่องจักรที่มีอุณหภูมิสูง ตำแหน่งที่ต้องการหล่อลื่นก็มีอุณหภูมิสูง ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดมากกว่าการใช้งานในที่ๆมีอุณหภูมิต่ำ
         

error: สงวนลิขสิทธิ์